חוויות בזמן אמת של הסטודנטים והסגל האקדמי בתחילת התפרצות נגיף הקורונה: חקר מקרה

חוויות בזמן אמת של הסטודנטים והסגל האקדמי בתחילת התפרצות נגיף הקורונה: חקר מקרה

Event details

  • כנס מקוון
  • ספטמבר 23, 2020
  • 10:15 עד 10:30

Contact event manager

1 2 3 4

ד"ר אבו-אחמד הנאדי; ד"ר זועבי ח'אולה; ד"ר מרעי-סרואן אבתסאם; ד"ר נחאס אימאן; פרופ' ח'יר-עבאס רנדה, המכללה האקדמית הערבית לחינוך חיפה

מחקר זה בוחן את החוויות בזמן אמת של אנשי הסגל האקדמי והמנהלי, צוות המחשוב והתמיכה הטכנית והסטודנטים במכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל- חיפה, במהלך הימים והשבועות הראשונים של התפרצות נגיף הקורונה, מיד לאחר הכרזת המדינה על סגר והמעבר ללמידה מרחוק במוסדות להשכלה הגבוהה.

מטרת המחקר היא להבין את חוויות המשתתפים בזמן אמת, תוך התייחסות ללחץ, פחד, מנגנוני התמודדות, גילוי פתרונות יצירתיים, תסכול, שיתוף פעולה, הצלחה, מנהיגות, ידע חדש ורעיונות חדשים.

תשעה עשר ראיונות עומק נערכו עם חברי הנהלה, חברי סגל אקדמי ומנהלי וסטודנטים. סיפוריהם של המשתתפים מעידים שתחושות לחץ ובידוד הובילו ללמידה חדשה וגילוי עצמי, פיתוח מערכת יחסים חדשה בין עמיתים ויצירת ידע חדש הן ברמה האישית והן ברמה המוסדית. יתרה מכך, הנהגה חזקה ומתואמת יחד עם לגיטימציה חוקית ובטחון כלכלי, הקלו על תהליך המעבר ללמידה המקוונת וכן אפשרו למכללה לצאת מהמשבר בהצלחה.

תיעוד חוויותיהם של המשתתפים והקשבה לסיפוריהם הינם יקרי ערך בפני עצמם כיוון שהם מאפשרים הבנה ולמידה על דרכי פעולה עתידיים במצבים של חוסר ודאות.

 

Book your tickets

Thank you Kindly

חוויות בזמן אמת של הסטודנטים והסגל האקדמי בתחילת התפרצות נגיף הקורונה: חקר מקרה

כנס מקוון

10:15 עד 10:30
ספטמבר 23, 2020

000000

מכללת אוהלו

Organizer's other events

חוויות בזמן אמת של הסטודנטים והסגל האקדמי בתחילת התפרצות נגיף הקורונה: חקר מקרה

כנס מקוון

10:15 עד 10:30
ספטמבר 23, 2020

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?