להיות שם: תצפית-משתתפת אתנוגרפית

להיות שם: תצפית-משתתפת אתנוגרפית

  • יום ראשון, 8 במאי 2022
  • פרופ’ ניר אביאלי
  • יום עיון של קבוצות עניין במחקר איכותני

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

להיות שם: תצפית-משתתפת אתנוגרפית

יום עיון של קבוצות עניין במחקר איכותני

10:00 עד 16:15
מאי 8, 2022

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

להיות שם: תצפית-משתתפת אתנוגרפית

יום עיון של קבוצות עניין במחקר איכותני

10:00 עד 16:15
מאי 8, 2022

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?