מה לימדה אותנו הקורונה על הוראת ספרות מקוונת?

מה לימדה אותנו הקורונה על הוראת ספרות מקוונת?

Event details

  • כנס מקוון
  • ספטמבר 23, 2020
  • 13:30 עד 14:00

Contact event manager

1 2 3 4

אורנה לוין, המכללה האקדמית אחווה; יעל שגב, המכללה האקדמית אחווה

שילוב הכלים הטכנולוגיים בהוראת הספרות מטרתו לגוון את דרכי ההוראה, לעורר את הלומד ללמידה "אחרת" ולמעשה, להורות בדרך מעוררת השראה בהלימה לתרבות המאה ה21. לסוג הוראה כזה שני מישורים: המישור הקוגניטיבי והמישור המוטיבציוני (הרפז, 2016).  במישור הראשון, הקוגניטיבי, המורה מקנה לתלמיד תכני ידע ומתווך לו אותם בצורה נהירה. במישור השניהמישור המוטיבציוני, המורה מעורר בתלמידים רצון להמשך הלמידה ולהעמקתה. התפשטות הקורונה וההנחיות להוראה מקוונת בהשכלה הגבוהה, הביאו להתפתחות פדגוגית מואצת וליצירת מציאות חדשה, מורכבת ושונה גם בתחום הוראת הספרות. מציאות זו בוחנת בעין ביקורתית את תחום ההוראה המוכר (פויס, 2016), ומאתגרת מושגים שהיו עד כה אבסולוטיים כגון פלטפורמות של זמן ומרחב משותפים כבסיס חיוני ללמידה.  

מבזק זה מתאר את האתגרים שעמדו בפני מרצי החוג לספרות במכללה האקדמית אחוה בבואם לקיים לראשונה בחודש אפריל יום עיון מקוון בספרות לכ-90 מהלומדים בחוג, כאשר כ30% מהלומדים הם בני הפזורה הבדואית. בבסיס העקרונות לבניית יום העיון עמדה ההחלטה להפוך את אתגר ההוראה המקוונת להזדמנות ליצירת תחושות אינטימיות ומוטיבציה ללמידה יצירתית בקרב הלומדים גם ללא שהייה פיזית בחלל משותף. הסטודנטים השתתפו בסדנאות מקוונות שהועברו עלידי המרצים ובמהלכן נתבקשו להכין יוזמה חינוכית בתחום הוראת הספרות. הפעילות כללה התכנסות במליאה, חלוקה לסדנאות על-פי בחירה אישית והצגת תוצרי הלמידה במליאה מסכמת. לזוכים במקום הראשון ניתן בונוס של 10 נקודות בקורס לבחירתם.  

האתגרים שעמדו בפני קבוצות שונות המרכיבות את פסיפס הלומדים במכללה הפכו מחיסרון ליתרון, שכן על מנת להיערך בצורה מיטבית נדרשה מהמרצים מידה רבה של גמישות מחשבתית ויצירתיות בפיתוח המשימות ובהתאמתן לאוכלוסיות השונות מבלי לוותר על אף סטודנט. לשם הצלחת יום העיון נערכו ישיבות מקדימות בהן גובשו עקרונות מנחים וצרכים ייחודים לפרויקט. בתום יום העיון הופקו עלון דיגיטלי וסרטון המסכמים את יום העיון. 

Book your tickets

Thank you Kindly

מה לימדה אותנו הקורונה על הוראת ספרות מקוונת?

כנס מקוון

13:30 עד 14:00
ספטמבר 23, 2020

000000

מכללת אוהלו

Organizer's other events

מה לימדה אותנו הקורונה על הוראת ספרות מקוונת?

כנס מקוון

13:30 עד 14:00
ספטמבר 23, 2020

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?