סדנת חקר פרקטיקה חקר מקרה מצולם באמצעות Annoto: עבודה עם מתווי שיח מותאמים ל Annoto

סדנת חקר פרקטיקה חקר מקרה מצולם באמצעות Annoto: עבודה עם מתווי שיח מותאמים ל Annoto

  • יום רביעי, 10 בנובמבר 2021, ו' בכסלו תשפ"ב, בין השעות 12:00-9:00
  • סדנה
  • קהילות מקצועיות לומדות

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

סדנת חקר פרקטיקה חקר מקרה מצולם באמצעות Annoto: עבודה עם מתווי שיח מותאמים ל Annoto

קהילות מקצועיות לומדות

10:00 עד 16:15
נובמבר 10, 2021

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

סדנת חקר פרקטיקה חקר מקרה מצולם באמצעות Annoto: עבודה עם מתווי שיח מותאמים ל Annoto

קהילות מקצועיות לומדות

10:00 עד 16:15
נובמבר 10, 2021

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?