עמדות, חוויות ופרקטיקות פדגוגיות של פרחי הוראה בתקופת משבר הקורונה

עמדות, חוויות ופרקטיקות פדגוגיות של פרחי הוראה בתקופת משבר הקורונה

Event details

  • כנס מקוון
  • ספטמבר 23, 2020
  • 10:30 עד 11:00

Contact event manager

1 2 3 4

ד"ר דינה ציבולסקי, הטכניון; קרן דגן, הטכניון

Book your tickets

Thank you Kindly

עמדות, חוויות ופרקטיקות פדגוגיות של פרחי הוראה בתקופת משבר הקורונה

כנס מקוון

10:30 עד 11:00
ספטמבר 23, 2020

000000

מכללת אוהלו

Organizer's other events

עמדות, חוויות ופרקטיקות פדגוגיות של פרחי הוראה בתקופת משבר הקורונה

כנס מקוון

10:30 עד 11:00
ספטמבר 23, 2020

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?