• יום ראשון, 20 במרץ 2022
  • ד”ר גבריאלה ספקטור-מרזל
  • יום עיון של קבוצות עניין במחקר איכותני

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

פרשנות נרטיבית

יום עיון של קבוצות עניין במחקר איכותני

10:00 עד 16:15
מרץ 20, 2022

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

פרשנות נרטיבית

יום עיון של קבוצות עניין במחקר איכותני

10:00 עד 16:15
מרץ 20, 2022

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?