תיאוריה ונתונים במחקר איכותני

תיאוריה ונתונים במחקר איכותני

  • יום ראשון, 31 באוקטובר 2021
  • פרופ’ דורית טובין
  • יום עיון של קבוצות עניין במחקר איכותני

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

תיאוריה ונתונים במחקר איכותני

יום עיון של קבוצות עניין במחקר איכותני

10:00 עד 16:15
אוקטובר 31, 2021

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

תיאוריה ונתונים במחקר איכותני

יום עיון של קבוצות עניין במחקר איכותני

10:00 עד 16:15
אוקטובר 31, 2021

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?