היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים

היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים

  • יום רביעי, 14 ביולי 2021, בשעות: 14:30-10:00
  • סדנת מחקר

Contact event manager

1 2 3 4

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

הסדנה תתמקד בהיבטים שונים הקשורים לעריכת מחקרים איכותניים-פרשניים במרבית מסורות המחקר הכלולות בו (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, חקר מקרה, מחקר פעולה ועוד). ככל שהזמן יאפשר, יידונו השאלות הללו: מהו נושא מתאים למחקר איכותני? כיצד מנסחים שאלות מחקר איכותניות במסורות המחקר המרכזיות? מה מאפיין מערכי מחקר איכותניים? מהו הרציונל של דגימה איכותנית, ואילו צורות דגימה אפשריות לאורו? מהם העקרונות המרכזיים של איסוף נתונים במחקר איכותני, ומהן השיטות המרכזיות לניתוח איכותני? מהם העקרונות של ניתוח איכותני, ומהן הגישות הרווחות בניתוח נתונים איכותניים? מהם ההיבטים האתיים הייחודיים למחקרים איכותניים? מהו מחקר איכותני איכותי?

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות, המתכננות/ים לערוך מחקר איכותני או מצויות/ים בשלבים שונים בעריכתו.

תרומת הסדנה

  • הבנת המאפיינים של נושאים המתאימים לחקירה איכותנית-פרשנית
  • רכישת יכולת לנסח שאלות מחקר איכותניות
  • רכישת יכולת לתכנן מערך מחקר איכותני ולהוציאו לפועל
  • הבנת הכלים המרכזיים לאיסוף נתונים ולניתוחם במחקרים איכותניים
  • הבנת הסוגיות האתיות הייחודיות למחקרים איכותניים, והתמודדות עימן
  • הכרת התבחינים של איכות במחקרים איכותניים

מיקוםהסדנה מקוונת ותתקיים בזום. קישור יישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.

 

Book your tickets

Thank you Kindly

היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים

סדנת מחקר

13:30 עד 19:00
יולי 14, 2021

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים

סדנת מחקר

13:30 עד 19:00
יולי 14, 2021

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?