ראיונות עומק: תאוריה ופרקטיקה

ראיונות עומק: תאוריה ופרקטיקה

  • יום שלישי, 20 ביולי 2021, בשעות: 10:00–14:30
  • סדנת מחקר

Contact event manager

1 2 3 4

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

בסדנה יידונו העקרונות התאורטיים והפרקטיקה של תכנון וניהול ראיונות עומק איכותניים; יוצג הבסיס הפילוסופי של ראיונות עומק, ייסקרו סוגים של ראיונות עומק, ויידונו סוגיות בתכנון ריאיון עומק ובניהולו; ככל שהזמן יאפשר זאת יידונו שיקולים אתיים הקשורים לניהול ראיונות עומק. במסגרת הסדנה המשתתפות/ים יתנסו בעריכת ריאיון קצר.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות, שטרם ערכו ראיונות עומק מחקריים, או שמעוניינים להרחיב את הידע ואת המיומנויות שלהם בעריכת ראיונות עומק.

תרומת הסדנה

  • הכרת העקרונות התאורטיים שבבסיס ראיונות עומק איכותניים
  • הכרת סוגים שונים של ראיונות עומק איכותניים
  • רכישת יכולת לתכנן ריאיון עומק
  • הבנת העקרונות לניהול ריאיון עומק
  • הכרת המורכבות האתית הקשורה לריאיון עומק, והדרכים לשמירת אתיקה בריאיון עומק

מיקום: הסדנה מקוונת ותתקיים בזום. קישור יישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.

Book your tickets

Thank you Kindly

ראיונות עומק: תאוריה ופרקטיקה

סדנת מחקר

13:30 עד 19:00
יולי 20, 2021

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

ראיונות עומק: תאוריה ופרקטיקה

סדנת מחקר

13:30 עד 19:00
יולי 20, 2021

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?