מהימנות ותיקוף כלי מחקר (ניתוח גורמים)

מהימנות ותיקוף כלי מחקר (ניתוח גורמים)

  • יום שני, 2 באוגוסט 2021, בשעות: 10:00 – 14:30
  • סדנת מחקר

Contact event manager

1 2 3 4

ד"ר ירון סלע

הסדנה מיועדת לחוקרים הנדרשים לחשב מהימנות ותוקף לשאלונים שהעבירו, וכן להציג ממצאי סטטיסטיקה תיאורית במאמר.

במסגרת הסדנה יילמדו הנושאים הללו:

  • טיוב קובץ הנתונים לקראת ניתוח: תצפיות חריגות, בדיקת התפלגויות, טיפול בנתונים חריגים;
  • בדיקה של מהימנות השאלון באמצעות עקיבות פנימית: אלפא קרונבאך;
  • בחינת תוקף השאלון באמצעות ניתוח גורמים חופשי ומאולץ: קביעת מספר הגורמים, שונות מוסברת, קביעת טעינויות, עבודה על פריטים על פי טעינויות;
  • בניית משתנים מתוך שאלון: ממוצע, סכימה;
  • הפקת סטטיסטיקה תיאורית למשתנים: טווח, חציון, ממוצע וסטיית תקן;
  • דיווח על ממצאי הסטטיסטיקה התיאורית במאמר.

במסגרת הסדנה ייעשה שימוש בתוכנת SPSS לפרוצדורות הסטטיסטיות השונות. נדרש ידע בסיסי בתפעול SPSS.

רצוי מאוד להגיע עם נתוני השאלונים שהועברו באקסל/SPSS, גם אם הנתונים חלקיים.

הסדנה היא מעשית, ובמסגרתה יטפלו המשתתפים בקובצי הנתונים שלהם. בסיום הסדנה יהיה בידי המשתתפים דיווח ראשוני על ממצאי הסטטיסטיקה התיאורית לאחר תהליך תיקוף ומהימנות.

מיקוםהסדנה מקוונת ותתקיים בזום. קישור יישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.

Book your tickets

Thank you Kindly

מהימנות ותיקוף כלי מחקר (ניתוח גורמים)

סדנת מחקר

13:30 עד 19:00
אוגוסט 2, 2021

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

מהימנות ותיקוף כלי מחקר (ניתוח גורמים)

סדנת מחקר

13:30 עד 19:00
אוגוסט 2, 2021

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?