מחקר נרטיבי: תאוריה ומתודולוגיה

מחקר נרטיבי: תאוריה ומתודולוגיה

  • יום חמישי, 2 בספטמבר 2021, בשעות: 10:00 – 14:30
  • סדנת מחקר

Contact event manager

1 2 3 4

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

בעשורים האחרונים המחקר הנרטיבי נכנס למגוון דיסציפלינות ופרופסיות חברתיות. בסדנה יוצגו עיקריה של הפרדיגמה הנרטיבית, בהתבסס על תפיסתה כפרדיגמה פרשנית ייחודית בתוך המחקר הנרטיבי. הנושאים שיידונו בסדנה: ההתפתחות ההיסטורית של המחקר הנרטיבי; הגדרות של המושג נרטיב; היסודות הפילוסופיים של הפרדיגמה הנרטיבית (אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה); גישות שונות להגדרת המחקר הנרטיבי; עקרונות מתודולוגיים של איסוף וניתוח נרטיבים.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ם לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות, שיש להן/ם היכרות בסיסית עם עקרונות המחקר האיכותני-פרשני והן/ם מבקשות/ים ללמוד על אופיו הייחודי של המחקר הנרטיבי כסוג מחקר מובחן בתוך המחקר האיכותני.

תרומת הסדנה

  • הבנת הייחודיות של המחקר הנרטיבי כפרדיגמת מחקר מובחנת בתוך המחקר האיכותני
  • הכרת התשתית הפילוסופית של המחקר האיכותני
  • יכולת לזהות נרטיב ולהבחינו מסוגי טקסט לא-נרטיביים
  • הבנת העקרונות המתודולוגיים הייחודיים המכתיבים את האיסוף/ההפקה של נתונים נרטיביים ואת ניתוחם.

Book your tickets

Thank you Kindly

מחקר נרטיבי: תאוריה ומתודולוגיה

סדנת מחקר

13:30 עד 19:00
ספטמבר 2, 2021

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

מחקר נרטיבי: תאוריה ומתודולוגיה

סדנת מחקר

13:30 עד 19:00
ספטמבר 2, 2021

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?