ניתוח נרטיבי: עקרונות ושיטות

ניתוח נרטיבי: עקרונות ושיטות

  • יום ראשון, 12 בספטמבר 2021, בשעות: 10:00 – 14:30
  • סדנת מחקר

Contact event manager

1 2 3 4

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

בסדנה יוצגו העקרונות הבסיסיים של ניתוח נרטיבי המייחדים אותו מניתוחים איכותניים אחרים, ויידונו שיטות שונות לפרשנות של נרטיבים: ניתוחי תוכן, ניתוחי צורה וניתוחים משולבים של תוכן וצורה; דגש עיקרי יושם על מודל מנגנוני הברירה הנרטיבית; המשתתפות/ים יתנסו ביישומן של השיטות הללו באמצעות עבודה על טקסטים נרטיביים שיישלחו להן/ם מראש.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ם לתארים מתקדמים, העורכות/ים או מתכננות/ים לערוך מחקר נרטיבי ויש להן/ם היכרות בסיסית עם מחקר זה.

תינתן עדיפות למי שלמדו בסדנה "מבוא למחקר נרטיבי"

תרומת הסדנה

  • הכרת העקרונות התאורטיים שבבסיס הניתוח הנרטיבי
  • היכרות עם הסוגים השונים של ניתוח נרטיבי
  • הבנת העקרונות והכלים של מודל מנגנוני הברירה הנרטיבית
  • רכישת יכולת ראשונית לניתוח נרטיבים

Book your tickets

Thank you Kindly

ניתוח נרטיבי: עקרונות ושיטות

סדנת מחקר

13:30 עד 19:00
ספטמבר 12, 2021

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

ניתוח נרטיבי: עקרונות ושיטות

סדנת מחקר

13:30 עד 19:00
ספטמבר 12, 2021

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?