"אסקסטה" לשאת את המשקל על הכתפיים, שיח על קידום הגיוון – לציון יום הסיגד

  • יום שני, 8 בנובמבר 2021, ד' בכסלו תשפ"ב, בשעות 21:00-15:00
  • מפגש

Contact event manager

1 2 3 4

תוכנית תספה פועלת כל השנה לקידום ולשילוב עובדי הוראה יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. זאת ועוד, אנו בתוכנית פועלים לקידום השיח בנושאים הנוגעים לרב-תרבותיות, לחברה ישראלית ולגזענות.
תוכנית תספה מזמנת במה לשיח משותף על סוגיות העולות מתוך ניסיוננו בשילוב עובדי ההוראה יוצאי אתיופיה במערכת החינוך, ומעלה לסדר היום גם תכנים שלא תמיד נוח לדון בהם, במטרה לצאת מן הפרט ולעבור לכלל החברה הישראלית.
חג ה"סגד", המצוין סמוך לפתיחת שנת הלימודים האקדמית, הוא יום של חשבון נפש אישי וקהילתי, ומשמש נקודת ציון למפגש המסורתי של קהילת השותפים לתוכנית. ביום זה, בד בבד עם המפגש וציון החג, ניצור במה לסוגיות העולות מהשטח, ונציג נתונים ומחקרים על התוכנית.

ביום זה נעסוק בשאלת הגיוון בחברה הישראלית, ונתמקד בקהילת יוצאי אתיופיה בישראל.

במהלך היום נחווה את רוח יום ה"סיגד", ולצד תפילות מרגשות של יום קדוש זה נדון בתופעת הגיוון בחברה הישראלית, ונציג מחקרים  והרצאות מעוררות השראה לקידום השיח.

את היום נחתום בסדנת  מחול אתיופי ובחוויות אותנטיות נוספות.

Book your tickets

Thank you Kindly

"אסקסטה" לשאת את המשקל על הכתפיים, שיח על קידום הגיוון – לציון יום הסיגד

מפגש

14:30 עד 16:15
נובמבר 8, 2021

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

"אסקסטה" לשאת את המשקל על הכתפיים, שיח על קידום הגיוון – לציון יום הסיגד

מפגש

14:30 עד 16:15
נובמבר 8, 2021

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?