• יום ראשון, 18 בדצמבר 2022, בשעות: 16:30-14:30
  • מכון מופ"ת

Contact event manager

1 2 3 4

פרופ' חיים נוי / בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת בר-אילן

Book your tickets

Thank you Kindly

אתנוגרפיה online and offline

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
דצמבר 18, 2022

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

אתנוגרפיה online and offline

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
דצמבר 18, 2022

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?