Passion and Professionalism in Teacher Education - 26–27/6/2023<br>תאריך  אחרון להגשת ההצעות: 15 בדצמבר 2022

Passion and Professionalism in Teacher Education – 26–27/6/2023
תאריך אחרון להגשת ההצעות: 15 בדצמבר 2022

  • 26–27 ביוני 2023
  • מכון מופ"ת

Contact event manager

1 2 3 4

לאתר הכנס לחצו כאן

שמרו את היום!

מכון מופ"ת שמח להזמינך לכנס הבין-לאומי השמיני בחינוך ובהכשרה להוראה:

Passion and Professionalism in Teacher Education

הכנס יתקיים פנים אל פנים במכון מופ"ת, שושנה פרסיץ 13 תל-אביב

26–27 ביוני 2023!

הגשת ההצעות בעיצומה!
תאריך  אחרון להגשת ההצעות:
15 בדצמבר 2022

בשנים האחרונות נאלץ העולם כולו, ובכלל זה מערכת החינוך, לבצע שינויים מהירים בדרכי העבודה, גם בשל מגפת הקורונה. אירוע משבש זה הביא לחשיבה מחדש על הגיוס, ההכשרה וההתפתחות המקצועית של מורים ומורות, מכשירים להוראה והמוסדות המכשירים, חוקרים/ות, אנשי ונשות חינוך וקובעי/ות מדיניות מחפשים/ות שיטות עבודה חדשות ומבוססות מחקר, שיבטיחו הוראה איכותית לכלל הסטודנטים/יות.

הכנס יפגיש חוקרים/ות ממדינות שונות, מכשירים/ות להוראה, יזמים/ות ומובילי/ות דעה, במטרה לחזק ולקדם דרכי התמודדות עם אתגרים במערכת החינוך הישראלית משלושה היבטים עיקריים של מחקר ועשייה:

  1. היבט מקומי
  2. היבט השוואתי-בין-לאומי
  3. היבט יזמי ומשתנה

הכנס יתקיים בשפה האנגלית

אתר הכנס:
https://conf2023.macam.ac.il

Book your tickets

Thank you Kindly

Passion and Professionalism in Teacher Education – 26–27/6/2023
תאריך אחרון להגשת ההצעות: 15 בדצמבר 2022

מכון מופ"ת

26 יולי 2023 עד 27 יולי 2023
יולי 26, 2023

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

Passion and Professionalism in Teacher Education – 26–27/6/2023
תאריך אחרון להגשת ההצעות: 15 בדצמבר 2022

מכון מופ"ת

26 יולי 2023 עד 27 יולי 2023
יולי 26, 2023

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?