תהליכי רפלקציה אישיים וקבוצתיים בצוותי מחקר איכותני: תובנות ויישומים

תהליכי רפלקציה אישיים וקבוצתיים בצוותי מחקר איכותני: תובנות ויישומים

  • יום ראשון, 4 ביוני 2023
  • מכון מופ"ת

Contact event manager

1 2 3 4

פרופ' יוחאי נדן ופרופ' דפנה טנר / בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים

Book your tickets

Thank you Kindly

תהליכי רפלקציה אישיים וקבוצתיים בצוותי מחקר איכותני: תובנות ויישומים

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
יוני 4, 2023

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

תהליכי רפלקציה אישיים וקבוצתיים בצוותי מחקר איכותני: תובנות ויישומים

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
יוני 4, 2023

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?