לכידות חינוכית: קוהרנטיות ברצף הכשרה, ההתמחות והלמידה המקצועית של מורים

לכידות חינוכית: קוהרנטיות ברצף הכשרה, ההתמחות והלמידה המקצועית של מורים

  • יום שלישי, כ״ה באדר תשפ״א, 9 במרץ 2021
  • כנס מקוון של מכון מופ"ת

Contact event manager

1 2 3 4

הכנס מתמקד בקוהרנטיות של תוכניות להכשרת מורים בישראל. בכנס נבקש לדון בהגדרת המונח קוהרנטיות, בתפיסות קיימות בהכשרה לחינוך, במודלים קוהרנטיים של מסלולי הכשרה ולמידה מקצועית המחברים את ההכשרה וההתמחות לשדה, וכן בתפיסות מדיניות הנוגעות לרצף ההכשרה.

שידור הכנס במרחב הוירטואלי

קול קורא להגשת הצעות

סקירת מידע בנושא

Book your tickets

Thank you Kindly

לכידות חינוכית: קוהרנטיות ברצף הכשרה, ההתמחות והלמידה המקצועית של מורים

כנס מקוון של מכון מופ"ת

09:00 עד 17:00
מרץ 9, 2021

000000

לכידות חינוכית: קוהרנטיות ברצף הכשרה, ההתמחות והלמידה המקצועית של מורים

כנס מקוון של מכון מופ"ת

09:00 עד 17:00
מרץ 9, 2021

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?