חינוך לזכויות אדם באמצעות הקולנוע

חינוך לזכויות אדם באמצעות הקולנוע

  • מכון מופ"ת
  • מאי 3, 2021
  • 08:30 עד 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

כמורים וכמורות, לשם מה אנחנו נכנסים לכיתה? מה היא שאיפת העל שלנו, שאליה אנו מכוונים את הסטודנטים שלנו?
אחת התשובות השגורות לשאלות אלה היא: שאיפתנו היא לגדל ולטפח את אזרחי ואזרחיות העתיד של מדינתנו הדמוקרטית, אזרחים ואזרחיות מודעים ומעורבים מבחינה פוליטית וחברתית.
נדבך חשוב במבנה החינוכי המכוון ליעד זה הוא לפיכך חינוך לזכויות אדם – חלק בלתי נפרד ומהותי מהרציונל הדמוקרטי; משימה זו אינה שמורה לשיעורים באזרחות בלבד, אלא היא משימה חינוכית של בית הספר בכללו.
והנה בשנים האחרונות נתפס יעד זה כפחות ופחות נגיש, "רגיש", ואפילו מאיים. לא עוד רכיב בסיסי של תפיסה דמוקרטית באשר היא, אלא תחום עניין של צד אחד במפה הפוליטית, וככזה – מאתגר במיוחד מבחינה פדגוגית. כריכתו עם עוד נושאים תחת הכותרת "שנויים במחלוקת" מרפה ידיים ומרחיקה אותו, על אף חשיבותו הרבה, מחדרי הכיתות ואף מחדרי המורים.

Book your tickets

Thank you Kindly

חינוך לזכויות אדם באמצעות הקולנוע

מכון מופ"ת

08:30 עד 17:00
מאי 3, 2021

000000

חינוך לזכויות אדם באמצעות הקולנוע

מכון מופ"ת

08:30 עד 17:00
מאי 3, 2021

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?