חקר השיח בשירות החוקר האיכותני: היבטים מתודולוגיים

חקר השיח בשירות החוקר האיכותני: היבטים מתודולוגיים

  • יום חמישי, 8 בספטמבר 2022, בשעות: 10:00 -14:30
  • מכון מופ"ת

Contact event manager

1 2 3 4

מטרת הסדנה היא להציג למשתתפים/ות את המסגרת התאורטית והמתודולוגית של חקר השיח, כדי שיוכלו להשתמש בה במחקריהם/ן. המשתתפים/ות בסדנה יתנסו בעריכת מחקר לדוגמה שיכלול הצגת מטרות ושאלות מחקר, מסגרת תאורטית, ניתוח נתונים והצגת נתונים ופרשנותם. לאחר הסדנה, המשתתפים/ות יקבלו רשימת מקורות עדכנית ורלוונטית לסדנה. נוסף על כך, המשתתפים/ות יוכלו להציג שאלות הנוגעות למחקרים שלהם/ן, ולקבל עליהן תשובות.

Book your tickets

Thank you Kindly

חקר השיח בשירות החוקר האיכותני: היבטים מתודולוגיים

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
ספטמבר 8, 2022

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

חקר השיח בשירות החוקר האיכותני: היבטים מתודולוגיים

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
ספטמבר 8, 2022

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?