העתיד של הוראת העבר: הכנס הארצי הראשון לסטודנטים ולמרצים להוראת היסטוריה

העתיד של הוראת העבר: הכנס הארצי הראשון לסטודנטים ולמרצים להוראת היסטוריה

Contact event manager

1 2 3 4

מטרת הכנס היא לתרום ליצירתה של קהילה מקצועית של סטודנטיות/ם ומרצות/ים להוראת היסטוריה ממגזרים שונים בחברה הישראלית, על בסיס חיזוק תחושת השותפות והגאווה המקצועית שלהן/ם.
במוקד המושבים ומרחבי הפעילות של הכנס יעמדו הנושאים הללו:

  • אתגרים בהוראת היסטוריה: בין הדיסציפלינה המחקרית להקניית ערכים ולכינון זהות
  • התמודדות עם הפער בין העניין הציבורי הרחב בהיסטוריה לבין מיעוט הנרשמים ללימודי ההיסטוריה במוסדות האקדמיים, ולהרחבת לימודי ההיסטוריה בבתי הספר
  • הוראת ההיסטוריה לנוכח הירידה הכללית במעמדם של מדעי הרוח
  • דרכי הוראה ומערכי שיעור מתקדמים בהיסטוריה
  • דרכים חדשות להוראת ההיסטוריה בעידן הקורונה ולאחריו
  • חיזוק מעמדם של המורים להיסטוריה כמובילים של החינוך החברתי והערכי בבתי הספר
  • מאגרי ידע, פלטפורמות וכלים דיגיטליים חדשניים להוראת היסטוריה

Book your tickets

Thank you Kindly

העתיד של הוראת העבר: הכנס הארצי הראשון לסטודנטים ולמרצים להוראת היסטוריה

כנס מקוון של מכון מופ"ת

09:15 עד 17:00
מרץ 21, 2021

000000

העתיד של הוראת העבר: הכנס הארצי הראשון לסטודנטים ולמרצים להוראת היסטוריה

כנס מקוון של מכון מופ"ת

09:15 עד 17:00
מרץ 21, 2021

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?