ראיונות עומק: תאוריה ופרקטיקה

ראיונות עומק: תאוריה ופרקטיקה

  • יום חמישי, 21 ביולי 2022, בשעות: 10:00 -14:30
  • מכון מופ"ת

Contact event manager

1 2 3 4

תקציר

הסדנה תדון בעקרונות התאורטיים ובפרקטיקה של תכנון וניהול ראיונות עומק איכותניים; יוצג הבסיס הפילוסופי של ראיונות עומק, ייסקרו סוגים של ראיונות עומק, ויידונו סוגיות בתכנון ריאיון עומק ובניהולו; ככל שהזמן יאפשר זאת יידונו שיקולים אתיים הקשורים לניהול ראיונות עומק. במסגרת הסדנה המשתתפות/ים יתנסו בעריכת ריאיון קצר.

Book your tickets

Thank you Kindly

ראיונות עומק: תאוריה ופרקטיקה

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
יולי 21, 2022

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

ראיונות עומק: תאוריה ופרקטיקה

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
יולי 21, 2022

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?