קניין רוחני באקדמיה

קניין רוחני באקדמיה

Contact event manager

1 2 3 4

סוגיית הקניין הרוחני של אנשי אקדמיה היא שאלה מורכבת ורחבה; שאלות על אודות מקוריות של פרסומים, עצמאות המחקר, בעלות על ידע חדש שנוצר, הן רק חלק מן הנושאים המעסיקים את האקדמיה מראשיתה.
האתגרים המיוחדים של ההוראה המקוונת בשנה האחרונה חידדו את הדיון בסוגיה ואף עוררו שאלות חדשות .

 

Book your tickets

Thank you Kindly

קניין רוחני באקדמיה

מפגש מקוון

16:00 עד 19:30
פברואר 9, 2021

000000

קניין רוחני באקדמיה

מפגש מקוון

16:00 עד 19:30
פברואר 9, 2021

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?