"מחשבה": מחקר שיתופי בחינוך המיוחד ליווי מחקרים בחינוך המיוחד – תכנון, ביצוע ופרסום

  • ימי חמישי, 27.10.22 פנים אל פנים, 15.12.22 מקוון בזום, 19.1.23 מקוון בזום, 23.2.23 פנים אל פנים, 27.4.23 מקוון בזום, 29.6.23 פנים אל פנים
  • מכון מופ"ת

Contact event manager

1 2 3 4

סדנת המחקר בחינוך המיוחד במכון מופ״ת מפגישה חוקרות וחוקרים המלמדים במכללות ובאוניברסיטאות ללימוד משותף, במטרה להוביל מחקרים ואחר כך גם לפרסם מאמרים בתחומי החינוך המיוחד.

Book your tickets

Thank you Kindly

"מחשבה": מחקר שיתופי בחינוך המיוחד ליווי מחקרים בחינוך המיוחד – תכנון, ביצוע ופרסום

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
אוקטובר 27, 2022

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

"מחשבה": מחקר שיתופי בחינוך המיוחד ליווי מחקרים בחינוך המיוחד – תכנון, ביצוע ופרסום

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
אוקטובר 27, 2022

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?