שימוש בשאלוני Moodle לקידום רמות חשיבה גבוהות (סדנת מתקדמים)

שימוש בשאלוני Moodle לקידום רמות חשיבה גבוהות (סדנת מתקדמים)

  • 02 בנובמבר 2022, בין השעות 14:30-9:30
  • מכון מופ"ת

Contact event manager

1 2 3 4

מטרת הסדנה

לשכלל את יכולת השימוש בשאלוניMoodle  על ידי יצירה של שאלות סגורות מעניינות ומאתגרות שיוכלו לשמש הן במבחנים והן בפעילויות הערכה מעצבת במהלך הקורס.

תקציר

שאלות הן כלי נהדר לקידום למידה אפקטיבית בכיתה ומחוץ לה, Moodle מספק לנו מגוון אפשרויות טכנולוגיות שמאפשרות תכנון פדגוגי מוקפד:  נתחיל בכתיבת שאלות ייחודיות ברמת חשיבה גבוהה הכוללות למשל השלמת מידע על גבי תרשימים ובתוך טקסטים. נמשיך בדרכי עיצוב השאלונים כך שיאפשרו למידה עצמית, למידה ממשוב ומענה חוזר. נסיים בדרכים  לשימוש באפשרויות הללו לקידום למידה פעילה מחוץ לכיתה, קידום התקשורת בין הלומדות והלומדים לבין המרצה וקבלת החלטות מבוססת נתונים.

Book your tickets

Thank you Kindly

שימוש בשאלוני Moodle לקידום רמות חשיבה גבוהות (סדנת מתקדמים)

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
נובמבר 2, 2022

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

שימוש בשאלוני Moodle לקידום רמות חשיבה גבוהות (סדנת מתקדמים)

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
נובמבר 2, 2022

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?