מחקר נרטיבי: תאוריה ומתודולוגיה

מחקר נרטיבי: תאוריה ומתודולוגיה

  • יום שני, 18 יולי 2022, בשעות: 10:00 -14:30
  • מכון מופ"ת

Contact event manager

1 2 3 4

תקציר

בעשורים האחרונים המחקר הנרטיבי נכנס למגוון דיסציפלינות ופרופסיות חברתיות. בסדנה יוצגו עיקריה של הפרדיגמה הנרטיבית, בהתבסס על תפיסתה כפרדיגמה פרשנית ייחודית בתוך המחקר הנרטיבי. הנושאים שיידונו בסדנה: התפתחות ההיסטורית של המחקר הנרטיבי; הגדרות של המושג נרטיב; היסודות הפילוסופיים של הפרדיגמה הנרטיבית (אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה); גישות שונות להגדרת המחקר הנרטיבי; עקרונות מתודולוגיים של איסוף וניתוח נרטיבים.

Book your tickets

Thank you Kindly

מחקר נרטיבי: תאוריה ומתודולוגיה

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
יולי 18, 2022

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

מחקר נרטיבי: תאוריה ומתודולוגיה

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
יולי 18, 2022

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?