ניתוח נרטיבי: עקרונות ושיטות

ניתוח נרטיבי: עקרונות ושיטות

  • יום ראשון, 24 ביולי 2022, בשעות: 10:00 -14:30
  • מכון מופ"ת

Contact event manager

1 2 3 4

תקציר

בסדנה יוצגו העקרונות הבסיסיים של ניתוח נרטיבי, המייחדים אותו מניתוחים איכותניים אחרים, ויידונו שיטות שונות לפרשנות של נרטיבים: ניתוחי תוכן, ניתוחי צורה וניתוחים משולבים של תוכן וצורה; דגש עיקרי יושם על מודל מנגנוני הברירה הנרטיבית; המשתתפות/ים יתנסו ביישומן של השיטות הללו באמצעות עבודה על טקסטים נרטיביים שיישלחו להן/ם מראש.

Book your tickets

Thank you Kindly

ניתוח נרטיבי: עקרונות ושיטות

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
יולי 24, 2022

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

ניתוח נרטיבי: עקרונות ושיטות

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
יולי 24, 2022

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?