היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים

היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים

  • יום רביעי, 6 ביולי 2022, בשעות: 10:00 -14:30
  • מכון מופ"ת

Contact event manager

1 2 3 4

תקציר

סדנה זו תעסוק בהיבטים שונים הקשורים לעריכת מחקרים איכותניים-פרשניים במרבית מסורות המחקר הכלולות בו (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, חקר מקרה, מחקר פעולה ועוד). ככל שהזמן יאפשר, יידונו השאלות הבאות: אילו נושאים מתאימים למחקר איכותני? כיצד מנסחים שאלות מחקר איכותניות במסורות המחקר המרכזיות? מה מאפיין מערכי מחקר איכותניים? מהו הרציונל של דגימה איכותנית, ואילו צורות דגימה אפשריות לאורו? מהם העקרונות המרכזיים של איסוף נתונים במחקר איכותני, ומהן השיטות המרכזיות לניתוח איכותני? מהם העקרונות של ניתוח איכותני, ומהן הגישות הרווחות בניתוח נתונים איכותניים? מהם ההיבטים האתיים הייחודיים למחקרים איכותניים? מהו מחקר איכותני איכותי?

Book your tickets

Thank you Kindly

היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
יולי 6, 2022

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים

מכון מופ"ת

09:30 עד 14:00
יולי 6, 2022

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?