היום הבין-לאומי של מרכז TEC בנושא

היום הבין-לאומי של מרכז TEC בנושא "חוסן, חינוך והתמודדות עם גזענות"

  • יום רביעי, 23 במרץ 2022, בין השעות: 9:00–21:00
  • יום בין-לאומי מקוון

Contact event manager

1 2 3 4

יום העיון המקוון, “חוסן, חינוך והתמודדות עם גזענות”, נערך ביום הבין-לאומי של TEC וביום המציין את המאבק בגזענות ועוסק מדי שנה בחינוך לסובלנות, בקשרים בין תרבויות, בשיתופיות חינוכית ובשימוש במודלים חינוכיים לשבירת סטיגמות ולהגברת האמון בין תרבויות שונות בחברה הישראלית.

Book your tickets

Thank you Kindly

היום הבין-לאומי של מרכז TEC בנושא "חוסן, חינוך והתמודדות עם גזענות"

יום בין-לאומי מקוון

14:30 עד 14:30
מרץ 23, 2022

000000

מכון מופ"ת

Organizer's other events

היום הבין-לאומי של מרכז TEC בנושא "חוסן, חינוך והתמודדות עם גזענות"

יום בין-לאומי מקוון

14:30 עד 14:30
מרץ 23, 2022

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?