רכזי נגישות במוסדות אקדמיים

מרכזת

אילת גופר

אורנים- מכללה אקדמית לחינוך

מבוא

בשנים האחרונות, בעקבות הכנסת תקנות נגישות למוסדות האקדמיים, נוצר תפקיד חדש של רכזי נגישות. כיום כמעט בכל מוסד יש רכז/ת נגישות. המוסדות נבדלים ביניהם במודלים השונים ובהגדרת התפקיד, בתחומי העיסוק ובגורם הממונה על התחום. הפורום נוצר לפני כשנתיים מתוך צורך ללוות את ההתפתחות המקצועית של פרופסיה חדשה זו במוסדות האקדמיים: מכללות ואוניברסיטאות. 

מטרות הפורום

  • יצירת מפגש ושיח בין רכזי נגישות חדשים וותיקים יותר, אלו המתמקדים בהנגשה פרטנית ואלו המתמקדים בהנגשה מוסדית;
  • גיבוש נוהלי עבודה;
  • דיון בסוגיות מקצועיות הקשורות לתהליכי הנגשה במוסד.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"ף

  • להמשיך בפיתוח כלים ואמצעים למתן התאמות נגישות פרטניות על פי לקות ומצב בריאות-חולי;
  • ללמוד כלים לגיוס שותפים מקרב הסגל המנהלי והאקדמי לתהליך ההנגשה בקמפוס;
  • ללמוד יחד צרכים של הנגשה לאוכלוסיות ייעודיות (עם מוגבלות קוגניטיבית/חושית).