אמנות וחינוך לאמנות

מרכזות

טל יזעאל

המכללה האקדמית תלפיות; מוזיאון הננוטכנולוגיה עש יוסף פטר, אוניברסיטת בר אילן

מיקי צדיק

אורנים- המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

במסגרת הפורום נאפשר חשיפה לאופני השילוב בין קהל, מקום ומסגרות ובין צורות של הוראת אומנות או תיווך לאומנות. הפורום הוא מקום לשיתוף, לדיון ולשיח בנושאים הנוגעים לדילמות ולסוגיות בחינוך ובאומנות.

מטרות הפורום

  1. היכרות עם אופני פעולה של מוסדות חינוך ואומנות העוסקים בחינוך לאומנות בהיבטים שונים: מוזאונים, תוכניות בין-לאומיות ועוד.
  2. רב-תחומיות: בין אומנות לתחומי ידע אחרים.
  3. היכרות עם מודלים של חונכות בהוראת האומנות בעולם.
  4. גיבוש פלטפורמה להצגת המתרחש בגלריות המכללתיות.
  5. שיח משתף בין חברי הפורום סביב סוגיות הקשורות בהכשרה לאומנות.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

בתש"פ נמשיך במתכונת של מפגש חשיפה ושיח במכון מופ"ת ושני סיורים – שאחד מהם יתקיים בפריפריה. ננסה להתבונן בתחום הידע – אומנות – כתחום שעשוי להצטרף לשינוי המתבקש בהוראה המתחדשת; הוראה שאינה הוראה של גופי ידע אלא הוראה המבקשת לתת כלים לתלמיד חוקר, יזם וממציא; תלמיד המחבר בין תחומים, יוצר ומשלב מיומנויות של תודעה פנימית, עבודת צוות, גמישות, התאמה ותיאום בתוך סביבות משתנות. מיומנויות אלו כבר קיימות ובנויות בתוך תחום האומנות.

בשנתיים שאנו מנהלות את הפורום זימנו אפשרויות להיכרות עם חינוך לאומנות המתקיים בערוצים שונים בישראל ובעולם. ערוצי שוליים, גם מבחינת פריפריה; תוכניות ייחודיות למצטיינים ולאוכלוסייה מוחלשת; היכרנו אומנות באופני שיתוף שונים, בחללים משותפים ובפרויקטים המשתפים קהילה.

אנחנו מסמנות לנו כתוכנית לעתיד ליצור הזדמנויות לשיתוף עם חברי הפורום: הצגת פרויקטים שהם הובילו; בדיקת הצרכים והעניין בסיורים ובחשיפה לחינוך לאומנות על כל אפשרויותיו; ובעיקר שיתוף בדילמות, במחשבות ובתכנון של תחום זה כמוביל עתידי של דרכי הוראה חדשניות המשלבות כל מקצוע דיסציפלינרי עם עבודת חקר ואופני הוראה-למידה יצירתיים.

 

סיכומים משנים קודמות