כל הפוסטים בבעלי תפקידים אחרים

פורום יזמות וחדשנות

מרכזים שרון גרינברגורד אוסטפלד מכון מופ"ת מבוא יזמות וחדשנות הפכו למטבע לשון נפוץ בשיח החינוכי. המכללות לחינוך בישראל הצטרפו אף

פורום למידה דיגיטלית

מרכזים שרון גרינברג ורד אוסטפלד מכון מופ"ת מבוא הפורום מיועד לנציגי הגופים המובילים את הלמידה הדיגיטלית במכללות להכשרת מורים ובאוניברסיטאות.

פורום חיים משותפים: פורום לקידום חברה משותפת במכללות ובאוניברסיטאות בארץ

מרכזים ד"ר אריאלה בארי בן ישי המכללה האקדמית בית ברל מר וליד מולא אורנים-המכללה האקדמית לחינוך מבוא בחברה ההטרוגנית שלנו,

מחקר מלווה סימולציה

מרכזת ד"ר שירה אילוז אוניברסיטת בר אילן מבוא השימוש בכלי הסימולטיבי בהכשרה ובפיתוח מקצועי של מורים הולך וגובר בשנים האחרונות.