כל הפוסטים בבעלי תפקידים אחרים

התמחות וכניסה להוראה

מרכזים ד"ר גלי נהרי משרד החינוך איתן שוורץ אורנים – המכללה האקדמית לחינוך ד"ר אסתי פיירסטיין ריכזה את הפורום בשיתוף

מנהלי ספריות

מרכזת ד"ר עמליה צורן אורות ישראל – מכללה אקדמית לחינוך מבוא  הפורום עוסק בנושאים המעסיקים את הספריות האקדמיות ואת מנהליהן,

מכללה מקדמת בריאות

מרכזת ד"ר עירית חוף נהור אורנים- המכללה האקדמית לחינוך מבוא בעידן הנוכחי גוברת ההכרה בצורך לקדם את בריאות הציבור כדי