כל הפוסטים במרכזי דיסציפלינות וראשי חוגים

לשון עברית

מרכזת פרופ' ברוריה מרגולין מכללת לוינסקי לחינוך מבוא מטרת העל של פורום הלשון היא לחזק את הוראת הלשון העברית במכללות

מקרא

מרכזת ד"ר מלכה שנוולד תלפיות – המכללה האקדמית לחינוך חולון מבוא תחום הוראת המקרא עבר בחמישים השנים האחרונות תהפוכות רבות.

מדעים

ביולוגיה יסודי, ביולוגיה על-יסודי, כימיה, לימודי הסביבה וחקלאות, פיסיקה מרכזת ד"ר יעל אוסטר מכללת יעקב הרצוג מבוא שנת תש"ף מתאפיינת

פורום היסטוריה

מרכזים ד"ר יעל קליין אורות ישראל – מכללה אקדמית לחינוך ד"ר בועז לב-טוב המכללה האקדמית בית-ברל הפורום פועל משנת תשע"ו

אמנות וחינוך לאמנות

מרכזות טל יזעאל המכללה האקדמית תלפיות; מוזיאון הננוטכנולוגיה עש יוסף פטר, אוניברסיטת בר אילן מיקי צדיק אורנים- המכללה האקדמית לחינוך