כל הפוסטים במרכזי דיסציפלינות וראשי חוגים

לשון עברית

מרכזת פרופ' ברוריה מרגולין מכללת לוינסקי לחינוך מבוא מטרת העל של פורום הלשון היא לחזק את הוראת הלשון העברית במכללות

מקרא

מרכזת ד"ר מלכה שנוולד תלפיות – המכללה האקדמית לחינוך חולון מבוא מטרת הפורום היא להגדיר תחומי עניין משותפים לכלל חוגי

מדעים

ביולוגיה יסודי, ביולוגיה על-יסודי, כימיה, לימודי הסביבה וחקלאות, פיסיקה מרכזת ד"ר יעל אוסטר מכללת יעקב הרצוג מבוא הכשרת המורים במכללות

אמנות וחינוך לאמנות

מרכזות טל יזעאל המכללה האקדמית תלפיות; מוזיאון הננוטכנולוגיה עש יוסף פטר, אוניברסיטת בר אילן מיקי צדיק אורנים- המכללה האקדמית לחינוך