כל הפוסטים במרכזי מסלול

חינוך מיוחד

מרכזת ד"ר שירלי הר צבי (הכהן) תלפיות המכללה האקדמית לחינוך חולון מבוא ‏ הרציונל המנחה את פעילות הפורום הוא הרצון

יסודי

מרכזת ד"ר ענת רויטר המכללה האקדמית לחינוך ע"ד דוד ילין ריכזה את הפורום בשנים תשע"ח- תש"ף ד"ר פז אלניר מבוא

גיל הרך

מרכזות ד"ר ניקול בן-נון המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין ד"ר אורית דרור אורנים, המכללה האקדמית לחינוך מבוא מפגשי הפורום מזמנים