כל הפוסטים במרכזי מסלול

חינוך מיוחד

מרכזת ד"ר שירלי הר צבי (הכהן) תלפיות המכללה האקדמית לחינוך חולון מבוא ‏ הרציונל המנחה את פעילות הפורום הוא הרצון

יסודי

מרכזות ד"ר פז אלניר מכללת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך דורית לחיאני מפקחת חטיבות צעירות וממונה על מינהל בית ספרי וסביבות

גיל הרך

מרכזות ד"ר ניקול בן-נון המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין ד"ר אורית דרור אורנים, המכללה האקדמית לחינוך מבוא מפגשי הפורום מזמנים