פורום ראשי החוגים להוראת האנגלית למתמחים

מרכזת

ד"ר לורה מאיור

אחוה המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

הפורום נועד לתת מסגרת של תמיכה ומידע לראשי החוגים לאנגלית מ-19 המכללות שמכשירות מורים לאנגלית, ולשמש קבוצת חשיבה על מה שנעשה ועל שינויים נדרשים בתחום.

מטרות הפורום

מטרת העל של פורום ראשי החוגים להוראת אנגלית היא לפתח את מערכת הכשרת המורים לאנגלית במכללות, וכך לקדם ולהעשיר את הוראת האנגלית בבתי הספר בארץ. תת-מטרות ספציפיות הן:

  1. העברה ושיתוף מידע על הנעשה בהוראת אנגלית בעולם ובישראל, על הנעשה במכללות בכלל ובהכשרת מורים לאנגלית בפרט.
  2. קשר עם משרד החינוך, ולפי צורך – הבעת דעה של העוסקים בהכשרת מורים על הנעשה.
  3. העשרת הידע המקצועי של המשתתפים בתחום הוראת אנגלית כשפה זרה.
  4. תמיכה, במיוחד של המכללות המבוססות וראשי החוגים ה"וותיקים", בחדשים יותר.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

  • הבנת והטמנת המסמך החדש של משרד החינוך, The Professional Standards Document
  • לימוד המתווה החדש של עופר ענבר.
  • לימוד תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך.
  • הפרייה ולמידה הדדית באמצעות מחקרי עמיתינו ומחקרים של אורחים.
  • חיזוק הקשר עם משרד החינוך על ידי מפגשים עם המפמ"רית והמפקחים.
  • משרד החינוך יצר עם התוכנית המואצת תחרות בין המכללות – תפקידנו לשמור על שיתוף ותמיכה.

סיכומים משנים קודמות