רכזי תכניות הכשרת מורים לבני הקהילה האתיופית

תכנית "תספה"
(שילובי עובדי הוראה יוצאי אתיופיה במערכת החינוך)

מרכזים

משה ישעיהו

סמינר הקיבוצים- המכללה לחינוך

יניב סולומון

מכון מופ"ת

מבוא

הפורום של תוכנית תספ"ה (תוכנית סטודנטים פרחי הוראה) הוא מקום מפגש חודשי לרכזי התוכניות במכללות האקדמיות לחינוך ולבעלי תפקידים העוסקים בהכשרת עובדי הוראה בני הקהילה האתיופית ובהשמתם במערכת החינוך.

מטרות הפורום

מטרת המפגשים היא להבנות ידע מקצועי בתחום התוכניות השונות, ללוות את רכזי התוכנית במהלך עבודתם המקצועית ולהוות יחד גוף חושב, מתכנן ופועל למען השגת המטרה: שילובם המקצועי והאישי של בני הקהילה במערכת החינוך באופן שוויוני.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

בהמשך לשינוי שעוברת תוכנית תספ"ה בהיבטים ארגונים, מערכתיים וחינוכיים, בשנת הלימודים תש"פ גם הפורום ותוכני המפגשים ישתנו, בהיותם נדבך חשוב ומרכזי בתוכנית. בשנת הלימודים תש"פ הפורום יכלול שותפים חדשים, ותוכני המפגשים יכללו את התהליכים החברתיים המתרחשים בקהילת יוצאי אתיופיה. נשים דגש מיוחד על ביקורים במרחב שדה העבודה של פרחי ההוראה, במוסדות ובארגונים, כדי להעמיק את הבנתנו באשר לתהליכי השינוי שעוברת קהילת יוצאי אתיופיה.

סיכומים משנים קודמות