גיל הרך

מרכזות

ד"ר ניקול בן-נון

המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין

ד"ר אורית דרור

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

מפגשי הפורום מזמנים מקום לשיח ולדיון בבעיות משותפות המעסיקות את ראשות התוכניות לגיל הרך במכללות, וכן ללימוד נושאים חדשים בתחומי עניין שונים (הכשרה, חינוך, מחקר, מדיניות). רכזות הפורום בוחרות לדון בנושא רלוונטי המעניין את המשתתפות. את הנושא מציג מקצוע מומחה בתחום המוזמן לפגישת הפורום, ובעקבות הרצאתו מתקיים דיון בנושא. לעיתים המומחות הן חברות הפורום עצמן.

מטרות הפורום

  • עדכון ידע: למידה הדדית מתוך העשייה של ראשות התוכניות, הזמנת מרצים אורחים מתחומים שונים
  • גיבוש עמדות בנושאים הקשורים בגיל הרך
  • תמיכה בניהול התוכניות
  • הידוק הקשר עם משרד החינוך

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

בשנה זו אנו רוצות לחזק את הקשר עם האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך. המפגש הפותח את השנה יתקיים במשרד החינוך ובו נפגוש את מנהלת האגף ובעלות תפקיד באגף לשם עדכון הנעשה במשרד ובמכללות. במפגשים הבאים נקיים צוותי חשיבה שיפתחו ויבססו את התפיסה של "הגן העתידי" המתגבשת במשרד לצורך שילובה בהכשרה של גננות לעתיד. כמו כן יתקיימו סיורים בגנים ומפגשים עם גננות מהשטח שבהם נלמד במשותף על מודלים שונים של גישות חינוכיות.

סיכומים משנים קודמות