ראשי תכניות מהייטק להוראה

מרכז

נחום חופרי

מנהלת מהייטק להוראה
052-8899844

מבוא

פורום ראשי תוכניות ההכשרה מוביל את התוכניות להכשרת אנשי היי-טק להוראת מתמטיקה ומדעים, ומהווה גורם בעל ידע והשפעה על מהלך ההסבה כולו.

מטרות הפורום

  1. לזמן במה לדיונים משותפים בנושאים המעסיקים את עולם הסבת אקדמאים יוצאי היי-טק.
  2. לאפשר שיתוף במידע.
  3. לקיים למידה משותפת בנושאים שיבחרו חברי הפורום.
  4. להעלות רעיונות והצעות למדיניות בתחומי ההסבה.
  5. לסייע בקשר בין מוסדות ההכשרה לבתי הספר.
  6. לשמור על קשר עם המנהלת, מנהל עובדי הוראה ומפמ"רים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

הפורום יתכנס שש פעמים במהלך תש"פ ויעסוק בנושאים אלה:

  • מעקב אחר הביצוע של התוכניות.
  • למידה של מחקר הערכה על המוסבים בשלב ההתמחות.
  • גיבוש רעיונות לשיפור המוכנות של המוסבים לכניסה להוראה. על בסיס הרעיונות שיגובשו ייכתב נייר עמדה עם הצעות לדגשים בהכשרה.
  • גיבוש עמדת הפורום בנושא רישיונות ההוראה. בנושא זה נעסוק עם המפקחים על הוראת המקצוע.