פורום היסטוריה

מרכזים

ד"ר יעל קליין

אורות ישראל – מכללה אקדמית לחינוך

ד"ר בועז לב-טוב

המכללה האקדמית בית-ברל

הפורום פועל משנת תשע"ו

מבוא

פורום היסטוריה מהווה מסגרת למפגש ולשיתוף פעולה בין ראשי החוגים להיסטוריה במוסדות להשכלה גבוהה, ובמיוחד להעלאת מעמדם של לימודי ההיסטוריה.

מטרות וכיווני פעולה של הפורום

 • יצירת היכרויות, קשרים ולמידה הדדית בין ראשי החוגים להיסטוריה.
 • יצירת פרויקטים משותפים בין החוגים להיסטוריה במוסדות אקדמיים שונים.
 • פתיחת כונן לשיתוף חומרים פדגוגיים.
 • הזמנת מומחים וחוקרים המסוגלים לסקור את הקורות בעולם בתחום הדיסציפלינה ההיסטורית ובתחום הכשרת מורים להיסטוריה.
 • חיזוק והעמקה של הקשרים בין המפמ"ריות לבין ראשי  החוגים, כדי לשפר ולדייק את הכשרת המורים להיסטוריה.
 • סקירת אפשרויות פעולה ואיחוד הכוחות להעלאת מעמדם של לימודי ההיסטוריה בבתי הספר ובמוסדות האקדמיים, ולהרחבת גיוס הסטודנטים לחוגים להיסטוריה.
 • נקיטת עמדה מקצועית בסוגיות דיסציפלינריות.
 • התמודדות עם סוגיות מגוונות:
  • דילמות, חידושים ויעדים מרכזיים בהובלת לימודי ההיסטוריה.
  • החלוקה והיחסים הראויים בין לימודי ההיסטוריה לבין לימודי הפדגוגיה במסלולי הכשרת המורים להיסטוריה.
  • הוראה ולמידת היסטוריה בעידן דיגיטלי ובכלים מתוקשבים באקדמיה ובבתי הספר.
  • טיפוח קשרי אקדמיה-שדה: החוגים האקדמיים להיסטוריה כמרכז להשתלמות מורים.
 • הרחבת הפורום למגוון הגורמים שלוקחים חלק בהתפתחות התחום ההיסטורי בארץ.  

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"ף

 • מפגש בנושא: העלאת מעמד הוראת ההיסטוריה במערכת החינוך, באקדמיה ובציבור הרחב. הרצאת פתיחה של פרופ' ישראל ברטל: "היסטוריה עכשיו! חיוניות הוראת ההיסטוריה לחברה הישראלית היום".
 • מפגש בנושא: התגייסות לפעולות מעשיות של הפורום לחיזוק ולהעלאת מעמד הוראת ההיסטוריה בארץ. עם הרצאה מפי ד"ר צבי צמרת: "עלייתה ונפילתה של ההיסטוריה – מדוע? ומה ראוי לעשות?"
 • מפגש בנושא: הפגיעה המתרחבת בעצמאות ובמאפיינים הייחודיים של הדיסציפלינה ההיסטורית במערכת החינוך ובאקדמיה, והדרכים להתמודדות איתה. הרצאת פתיחה של פרופ' יואב גלבר: "הייחודיות של הדיסציפלינה ההיסטורית".