פורום ישראלי לכתיבה אקדמית (פיל"א)

מרכזות

הארייט רובין

אוניברסיטת תל אביב

מוניקה ברוידו

אוניברסיטת תל אביב

מבוא

עם סיום העשור הראשון של המאה ה-21 הולך וגדל שיעור המחנכים המכירים בחשיבותה הרבה של הכתיבה האקדמית לעולם המחקר והגלובליזציה של ימינו. עדות לכך היא פריחתן של התוכניות לכתיבה אקדמית במערכת ההשכלה הגבוהה בעולם כולו. גם בעולם העסקים יש דרישה לסטודנטים הכותבים וקוראים היטב ויש להם חשיבה ביקורתית.

פורום "כתיבה אקדמית" מיועד לכל מי שמלמד כתיבה אקדמית, יהיו שפת ההוראה ושפת הכתיבה שלו אשר יהיו, וכן למנהלים או לקובעי מדיניות המגלים עניין בהוראת הכתיבה האקדמית. חוקרים ובעלי עניין אחרים העוסקים בפדגוגיה של תהליכי כתיבה ובנושאים הנושקים לה מוזמנים גם הם ליטול חלק בפורום ובכל הפעילויות הקשורות בו, אפילו אין הם מלמדים קורס כתיבה בפועל.

מטרות הפורום

 • בחינת היקף ההוראה של כתיבה אקדמית בישראל ואיתור התוכניות הקיימות בכתיבה אקדמית.
 • פיתוח מדיניות המגדירה את התנאים הדרושים ללימוד ראוי של כתיבה אקדמית בעברית, באנגלית ובערבית.
 • פיתוח קשרי הדדיות בין קובעי מדיניות, מנהלים, מורים וסופרים, ליצירת שיח פורה ולשיתוף במידע מקצועי.
 • עידוד המחקר בתחומי הכתיבה האקדמית.
 • חקר הוראת הכתיבה האקדמית בישראל – בעברית, באנגלית ובערבית.
 • חקר בדרכי ההוראה המיטביות להוראת הכתיבה בכל הרמות.
 • מתן עזרה לחברי הפורום בכתיבה ובפרסום מאמרים בנושאים רלוונטיים.
 • פיתוח מדיניות באשר להוראת כתיבה שאינה אקדמית (למשל, כתיבה עסקית או כתיבה טכנית).
 • החלפת נתונים, ממצאים וקווי מדיניות בכנסים בין-לאומיים שעניינם הוראת הכתיבה.
 • הבטחת מיומנויות הוראה של כתיבה מיטבית למגוון הרחב של התלמידים בארץ.
 • עידוד אנשים מכל אזורי הארץ הקשורים לכתיבה אקדמית להשתתף בפורום.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

שנת הלימודים הבאה מתוכננים שלושה מפגשים במכון מופ"ת: הראשון בתחילת השנה האקדמית (בסוף חודש אוקטובר או בתחילת חודש נובמבר); השני, מיני יום עיון, במהלך חופשת סמסטר א'; והשלישי – הכנס הבין-לאומי. נשקיע מאמצים רבים בארגון הכנס הבין-לאומי הרביעי של הפורום (6–7 ביולי 2020) ונשתף פעולה עם צוות הכנסים הבין-לאומיים של מופ״ת.

אתר הכנס: http://ifaw2020.macam.ac.il/

נוסיף ונעדכן את אתר הפורום שלנו https://mschcolnik.wixsite.com/ifaw, ונפיץ את העיתון החודשי שלנו בפורמט חדש.

סיכומים משנים קודמות: