הפורום המתוקשב הבין-לאומי למורים לעברית כשפה שנייה

מרכזת

חנה דוקרקר

מכון מופ"ת

ד"ר רחל נפרסטק ריכזה את הפורום בין השנים תשע"ג-תשע"ט

מבוא

הפורום אמור לשמש כתובת זמינה למורים ברחבי העולם לייעוץ, לשאלות ולשיתוף פעולה בנושאים הקשורים בהוראת העברית כשפה נוספת. בפורום רשומים 640 חברים מכל העולם.

מטרות הפורום

  • להפוך את המורים מרחבי העולם לקהילה משתפת ידע.
  • להוות "חדר מורים וירטואלי" למורים לעברית כשפה נוספת בעולם.
  • לשמש כתובת נוחה לייעוץ בנושאים שונים, ולמציאת חומרי לימוד איכותיים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

הנהלת הפורום מתכוונת להמשיך לעודד את חברי הפורום להשתתף בשיחות ובדיונים המתפתחים במדורים השונים, ולהרחיב את תרומתם בנושאים ענייניים מגוונים.

סיכומים משנים קודמות: