פורום מובילי קהילות מקצועיות לומדות

יחידת מו"פ קהילות מקצועיות לומדות

מנהלת המו"פ

ד"ר טלי ברגלס-שפירא

מכון מופ"ת

מרכזות הפורומים:

ד"ר טלי ברגלס-שפירא

מכון מופ"ת

דורית שפי בורקוב

מכללה אקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע

מבוא

הפורום מיועד לנציגים של הגופים המובילים ו/או המפמ"רים הדיסציפלינריים העוסקים בפיתוח קהילות מקצועיות לומדות דיסציפלינריות. מטרת הפורום היא לשתף באתגרים ובהצלחות בפיתוח קהילה מקצועית לומדת, כדי לקדם את תהליך ההסדרה ולהעצים את הידע של השותפים בפיתוח הקהילות.

מטרות הפורום

 1. היכרות עם מהלך ההסדרה של קהילות מקצועיות לומדות בישראל ועם מטרותיו.
 2. אתגרים בפיתוח ובקיום של קהילה.
 3. ההסדרה הנדרשת כדי לפתח קהילה ולקיימה לאורך זמן.
 4. דמות מוביל הקהילה: אפיון, הסדרה וקרדיטציה.
 5. היכרות עם כלים ומתודות העומדים לרשות הקהילה: מתווי שיח, "וידקטיקה", כלים נוספים לניתוח ייצוגי הוראה.
 6. מענה לאתגרים שוטפים בהפעלת קהילה מקצועית לומדת.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

 • היכרות מעמיקה עם מודלים שונים להפעלת קהילות מקצועיות לומדות.
 • מעגל הלמידה ותחקירנות בקהילה מקצועית לומדת.
 • הסדרת תפקידי הגוף המלווה לקהילה ומנחה הקהילה.
 • היכרות עם קמ"ל של בעלי תפקידים.
 • איתור צורך בפיתוח משאבים לקהילה.
 • תכנון משותף של "ספר הקהילות" ושל כנס.
 • צרכים נוספים שיעלו מצד המשתתפים.

סיכום פעילויות משנים קודמות