לשון עברית

מרכזת

פרופ' ברוריה מרגולין

מכללת לוינסקי לחינוך

מבוא

מטרת העל של פורום הלשון היא לחזק את הוראת הלשון העברית במכללות לחינוך.

מטרות הפורום

  1. לדון בבעיות העולות בנושאי הלשון במכללות בזיקה לתכניות בתי הספר;
  2. לדון בבעיות הנובעות מחקר הלשון, ממדיניות הלשון ומהוראתה;
  3. לקדם יוזמות בהוראת הלשון במכללות לחינוך.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

להלן הנושאים שנרצה לעסוק בהם:

  1. הכשרת מורים לעברית בחינוך היסודי ובחינוך הקדם-יסודי.
  2. לימודי יסוד בלשון במכללות לחינוך.
  3. הכתיבה האקדמית במכללות לחינוך.
  4. הכשרה אוריינית לשונית למורים מכל תחומי הדעת.
  5. הוראת עברית כשפה נוספת.
  6. דיון בנושאים שונים בתוכנית הלימודים בלשון.

סיכומים משנים קודמות