מנהלי מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה

מרכזת

ד"ר אורית דהן

המכללה האקדמית בית ברל

מבוא

פורום מנהלי מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה פועל החל משנת תש"ע במסגרת מופ"ת בשיתוף עם עמותת לשם, הפועלת לקידום ההשכלה הגבוהה של סטודנטים עם ליקויי למידה. הפורום הוא אחד המקורות להעצמה של העובדים במרכזי התמיכה, שהיו בודדים בשטח. הוא מחזק את הזהות המקצועית, ומכיר בעבודה הייחודית המתקיימת בכל מרכז ומרכז. נוסף על כך, הפורום הוא מקור מידע וייעוץ למשתתפים ולגופים ממשלתיים וחברתיים.

מטרות הפורום

 • מפגש בין אנשי המקצוע ויצירת שפה משותפת, תוך כדי למידה תאורטית ומעשית על מודלים שונים של הנגשה ותמיכה באקדמיה בארץ ובעולם.
 • למידת עמיתים ובמה להתייעצות, לשיתוף ולדיון.
 • חשיפה למחקרים עדכניים שנעשו בישראל ובעולם.
 • חיזוק מעמדם של מרכזי התמיכה במכללות ובאוניברסיטאות.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

כל מפגש יהיה מורכב משני חלקים:
דיון בן שעה אחת "בענייני דיומא", בנושאים העולים במרכזי התמיכה / יעל צנגן טטרקה ואופירה טוקצנסקי
שעה וארבעים בנושא המרכזי של המפגש.

יעדים ונושאים לשנת הלימודים תש"פ

 • תקציב המרכזים.
 • סדנאות משמעותיות במרכזים, כולל סדנאות דיסציפלינריות: לשון ואנגלית.
 • גיוס הסגל במוסד, קידום תהליכי שותפות עם הסגל האקדמי והמנהלי במכללה.
 • פעילות יזומה של המרכזים.
 • עבודה על הרצף – ליווי בשדה (איש מקצוע חדש/מתמחה, מורה חדש).
 • הגדרת תפקידים במרכזי התמיכה – גבולות גזרה ופרופסיה.
 • גבולות חוקיים ואתיים בעבודת מרכז התמיכה.
 • ועדות לקביעת התאמות, ועדות ערר.
 • קריאת אבחונים: קריטריונים לקבלת החלטות בהתאם לאבחונים ובהתאם להתרשמות מקצועית וליכולת המוסד.
 • יישום התאמות חריגות באקדמיה.
 • עבודה עם סטודנטים שנמצאים על הספקטרום.
 • שיתוף פעולה של המרכזים עם רכזי הנגישות, וגבולות תפקידם.
 • סוגיות של בריאות הנפש אצל סטודנטים וההשלכה על הלימודים.
 • מתן כלים והתאמות בלמידה ובהיבחנות לסטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז.
 • הרחבת הכלים המקצועים לעבודה פרטנית וקבצותית.

סיכומים משנים קודמות: