מנהלי ספריות

מרכזת

ד"ר עמליה צורן

אורות ישראל - מכללה אקדמית לחינוך

מבוא 

הפורום עוסק בנושאים המעסיקים את הספריות האקדמיות ואת מנהליהן, במטרה לשפר את תפקוד הספריות.

מטרות הפורום

 • קידום הספריות במכללות, הן מבחינת היקף השירותים שהן נותנות, הן מבחינת איכות השירות.
 • שיתוף פעולה בין עמיתים.
 • לימוד מעמיתים.
 • היחשפות לחידושים בתחומי המידענות והטכנולוגיה.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

 1. שיתוף פעולה בין ספריות המכללות לבין ספריות האוניברסיטאות.
 2. התמודדות עם הקונספט החדש של העבודה בספריות לאור המעבר לתוכנת הניהול החדשה ALMA.
 3. דיון בהשפעת מעברן של המכללות לוות"ת על הספריות.
 4. נושא קבוע להיכרות מעמיקה – Open access.
 5. שינויים ושיפורים בשירותי הספרייה ובשירותי הב"ס בעידן הדיגיטלי המתחדש.
 6. המעבר לספרים אלקטרוניים.
 •  

ועוד…

סיכומים משנים קודמות