מדעים

ביולוגיה יסודי, ביולוגיה על-יסודי, כימיה, לימודי הסביבה וחקלאות, פיסיקה

מרכזת

ד"ר יעל אוסטר

מכללת יעקב הרצוג

מבוא

הכשרת המורים במכללות להוראה עומדת בפני אתגרים משמעותיים, ארגוניים, תקציביים ומקצועיים. המכללות עוברות לניהול ולפיקוח של הוות"ת, עולה הדרישה לאיחוד מכללות ומסלולים כדי לייעל, וקיים קושי לצרף סטודנטים איכותיים למסלולי ההוראה השונים.

בתוך כך, הוראת המדעים היא מסלול מאתגר לימודית, שתועלתו התעסוקתית בהשוואה למסלולים אחרים נמוכה (במיוחד חד-חוגי להוראה בחט"ב). כתוצאה מכך אנחנו מתקשים להגדיל ואף לשמר את מספר הסטודנטים הנרשמים לחוגי הוראת המדעים.

משרד החינוך, למרות מאמצינו, עדיין לא שם את החינוך המדעי בראש סדרי העדיפויות, ובוודאי לא את הוראת המדעים לגילי היסודי וחט"ב.

מן העבר השני, הפיקוח להוראת המדעים אינו מרוצה מאיכות המורים, ומנסה להכביד בצורות שונות על בוגרינו להתקדם, ומעדיף להעדיף בוגרי אוניברסיטה – אף שניסיון העבר הוכיח כי מדובר בערוץ אכזב, שמעולם לא הצליח לספק את מספר המורים הנדרש, אפילו לא לחטיבה העליונה. הפיקוח לא הצליח להביא לשינוי במעמדו של המורה למדעים בבית הספר היסודי וחט"ב, והתוצאה היא שאחוז ניכר ממורי המדעים בבתי הספר לא הוכשר לכך כלל.

השנה ניסינו לחבור לפיקוח ולהנהלת המשרד בכמה ערוצים כדי ליצור שינוי הכרחי, אך עד כה התוצאות מוגבלות ואינן מספקות.

כמו בשנה שעברה, וכדי להעשיר את הדיון, אני מצרפת קישור למחקר של מכון ברוקינג האמריקני, שמצביע על החשיבות של ההכשרה הפדגוגית והאימון (mentoring) של פרחי ההוראה, שדווקא בהם מצטיינות המכללות, ועל החשיבות שבמציאה ובתגמול של מנחה פדגוגי איכותי. עוד מצורף מאמר של ד"ר יובל נח-הררי, הדן במה שנדרש ללמד ילדים כדי להכשירם ל-2050. הדגש במאמר הוא שמורה כבר אינו נדרש להנגיש ידע (שגם בלעדיו הוא זמין עד כדי עודף) אלא לתת לתלמיד כלים לבנות תמונת עולם משמעותית מכל המידע והידע, והכישורים שיידרשו לתלמידים בעתיד יהיו כפי הנראה חשיבה ביקורתית, תקשורת, שיתוף פעולה ויצירתיות (4C: Critical thinking, Communication, Cooperation, Creativity).

מטרות הפורום

מטרות הפורום הן לשתף ידע, רעיונות ויכולת ביצוע, בין ראשי החוגים למדעים, במטרה להפוך לכוח משפיע ומשמעותי בקידום חוגי המדעים במכללות. זאת כדי להגדיל את מספרם ואיכותם של הסטודנטים, לקדם את דרכי ההוראה ולשפר את מיצוב החוגים – במכללות ובמשרד החינוך.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

  • היכרות עם התוכנית של משרד החינוך למכללות דרך ראשי המכללות, וניתוח המשמעות שלה לחוגי המדעים – עדיפות גבוהה ואף דחופה.
  • מפגש עם הפיקוח על הוראת המדעים (בעיקר ד"ר גילמור קשת) לדיון בחלופות מעשיות לקידום הוראת המדעים והטכנולוגיה.
  • הרצאה מקוונת בתחום הפדגוגיה והוראת המדעים.
  • קיום שני סיורים לימודיים.
  •  

סיכומים משנים קודמות