מדריכים פדגוגיים להוראת מתמטיקה ומרצים למתמטיקה- לקראת הכשרה במציאות חדשה

מרכזת

ד"ר אביגיל צברי

תלפיות-המכללה האקדמית לחינוך חולון

אחד היעדים שמערכת החינוך הציבה לעצמה בעשורים האחרונים היה מעבר להוראה המשלבת את טכנולוגיות המאה ה-21 בהוראה, במטרה להכין את הלומדים לתפקד טוב יותר בחברה טכנולוגית ובכך לשפר את היכולת המדעית והטכנולוגית של מדינת ישראל. בפועל נערכו במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה שינויים מצומצמים לקראת חדשנות טכנולוגית בהוראה. ואולם, הווירוס COVID 19 הציב בפני המרצים במוסדות האקדמיים ובפני קהיליית המורים בשדה צורך לעבור באופן חד ומהיר להוראה מרחוק, או להוראה היברידית המשלבת הוראה בכיתה עם הוראה מקוונת, ולהתנסות בדרכי לימוד חדשניות.

בפורום זה נגבש תפיסות ופרקטיקות בנוגע לאופן ניהולה של הוראה היברידית במתמטיקה. הפורום מיועד למדריכים פדגוגיים, למרצים למתודיקה של הוראת המתמטיקה, למרצים למתמטיקה באוניברסיטאות ובמכללות המכשירים סטודנטים להוראת מתמטיקה, וכן למדריכים בהשתלמויות להתפתחות מקצועית של מורים.  

בין הנושאים שיידונו במפגשי הפורום: שיקולי דעת פדגוגיים מרכזיים בתכנון הוראה מקוונת משמעותית במתמטיקה; יצירת רצף בין למידה פיזית בכיתה לבין למידה מקוונת; תהליכי הערכה המתאימים להוראת מתמטיקה בכיתה היברידית; הדרכת סטודנטים בעידן מקוון.

בשנת הלימודים תשפ"א ייערכו שמונה מפגשים: שישה מהם מרחוק והשניים האחרים במפגש פנים אל פנים (ככל שיאפשרו מגבלות השעה).

המפגשים יתקיימו בימי שני בשעות 16.30–19.30. לוח מועדים מפורט יימסר לקראת תחילת שנת הלימודים.