מקרא

מרכזת

ד"ר מלכה שנוולד

תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון

מבוא

תחום הוראת המקרא עבר בחמישים השנים האחרונות תהפוכות רבות. הפיחות במעמד מדעי הרוח, ולצידו השינויים החברתיים והמחלוקות הציבוריות על צביון מדינת ישראל, ערערו את מקומו במערכת החינוך. בחינת הנתונים במשרד החינוך ובהכשרת המורים במכללות מצביעה על הצורך בשינוי.

פורום המקרא הוקם בשנת 2012 כדי לעסוק בשאלות יסוד של הכשרת המורים בתחום, ובהן הקשר הפנימי בין רכיבי ההכשרה בחינוך ומקרא, וגיבוש טיפולוגיה לכידה; חקר תוכניות הלימודים בתנ"ך; שילוב טכנולוגיה בהכשרת מורי מקרא; פרקטיקות ליבה וחשיבה מסדר גבוה; מחקר עצמי בקרב מכשירי המורים למקרא. הפעילות בפורום מגוונת ופונה לראשי חוגי מקרא, מרצים ומדריכים מן המכללות והאוניברסיטאות ברחבי הארץ. ניתן לציין, בין השאר, את הכנס הגדול שערכנו בדצמבר 2018 בנושא "הפדגוגיה של הוראת המקרא", שנטלו בו חלק כחמישים מרצים.

מטרות הפורום

תחום ההוראה במוסדות להכשרת מורים נושא אופי רב-תחומי ומשיק את תחומי הדיסציפלינה והחינוך, ולכן פורום המקרא במכון מופ"ת שם על סדר היום את הדיון בבחינות ההוראתיות של הכשרת המורים למקרא. כמקובל בהשכלה הגבוהה עסקנו השנה בתשתית המושגית של חקר ההוראה.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

בשלב זה של השנה נראה שתוכנית הפורום לשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה היא להעמיד מסגרת משותפת לכלל המכללות בארץ, מסגרת אשר תוקדש להכנת קורסים מקוונים בהכשרת מורים למקרא. מדובר בקורסים דיסציפלינריים בעלי נופך מחקרי. בד בבד תישקל אפשרות להקים מסגרת דומה לקורסים בתחומי הפדגוגיה בהוראת מקרא.

סיכומים משנים קודמות