מקרא

מרכזת

ד"ר מלכה שנוולד

תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון

מבוא

מטרת הפורום היא להגדיר תחומי עניין משותפים לכלל חוגי המקרא בארץ: למקד את האתגר המשותף (בהתחשב בשונות המהותית שבין המכללות וזרמי החינוך), לקיים חשיבה משותפת, לאמץ כוחות ולחשוב על פתרונות אפשריים לבעיות שעל סדר היום שלנו.

מטרות הפורום

בשנת תשע"ט מטרתנו הייתה להעלות על סדר היום את המושג "הפדגוגיה של הוראת המקרא". ההיבטים השונים של התחום הם חקר התופעות, הגדרת הבעיות, מתודולוגיות, בין-תחומיות ועוד. מתוך היכרות עם המערכת המורכבת של המכללות בכלל ושל חוגי המקרא בפרט בחרנו ללמוד על האתגרים ולהתנסות בחשיבה מקצועית משותפת.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

בשנת תש"פ נבחן את מושגי הפדגוגיה של הוראת המקרא באמצעות מחקר. בכוונתנו לפעול בצוותי מחקר של החברים. נושאי המחקר יוכוונו לתחומי החשיבה בהוראת המקרא. המחקר ייערך בקבוצות משנה וייעשה בשדה המכללות ו/או בתי הספר. מפגשי הפורום ייוחדו לשיח מקצועי של כלל החוקרים בהדרכה, לפי השלבים הנדרשים. הפורום יעודד את החוקרים לפרסם את מחקריהם בבימות אקדמיות שפיטות.

סיכומים משנים קודמות