פורום מרכזי תכניות M.Teach "מוסמך בהוראה"

מרכזת

פרופ' אביבה קליגר

מכללת בית ברל

ד"ר צפי טימור מסמינר הקיבוצים ריכזה את הפורום בין השנים תשע"ו-תשע"ט

מבוא

פורום ראשי תוכניות "מוסמך בהוראה"(M.Teach)  במכללות לחינוך פועל במסגרת מכון מופ"ת מאז שנת תשע"ו באדיבותו של המכון. התוכנית "מוסמך בהוראה" משלבת לימודי הכשרה להוראה (תעודת הוראה) עם לימודים לקראת תואר שני בהוראה, ובכך שואפת לקדם את מקצוע ההוראה כפרופסיה.

בתוכניות אחרות של תואר שני הסטודנטים הם מורים בפועל, ואילו הסטודנטים בתוכנית "מוסמך בהוראה" לומדים לתואר שני בהוראה עם הרחבה בלימודי החינוך והפדגוגיה, ובד בבד לומדים לקראת תעודת הוראה בתחום הדעת שלהם (ההתמחות). צוות החשיבה של התוכנית עוסק בסוגיות הייחודיות לשילוב שבין תואר שני לתעודת הוראה, ולהטרוגניות (בהתמחויות) של אוכלוסיית הסטודנטים. ראשי התוכניות ברחבי הארץ מתמודדים עם סוגיות דומות, והפורום מאפשר להם למידת עמיתים, הפריה הדדית ושיתוף.

מטרות הפורום

  • לשמש במה לשיתוף ולדיון מקצועי בסוגיות ובהתלבטויות המשותפות לתכנים האקדמיים של התוכניות "מוסמך בהוראה" במכללות.
  • לשמש במה לשיתוף, לליבון ולדיון מקצועי בסוגיות ובהתלבטויות המשותפות לניהול האקדמי של תוכניות "מוסמך בהוראה" במכללות.
  • ליצור קבוצת תמיכה מקצועית ומפרה.
  • לאפשר שיתוף ברעיונות לפיתוח עתידי של התוכנית.
  • ליצור יחסי גומלין עם גורמי ההכשרה להוראה במשרד החינוך.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

מאחר שלאחר שתי קדנציות אני מסיימת את תפקידי בראשות התוכנית, וכתוצאה מכך גם את ריכוז הפורום, טרם גובשה תוכנית להמשך.

סיכומים משנים קודמות: