פורום מוסדות להכשרת מורים למוזיקה

מרכז

ד"ר רון וידברג

האוניברסיטה הפתוחה

מבוא

הפורום, המוקדש לדמות המורה למוזיקה בחזית ההוראה של המאה ה-21, דן בעשייה החינוכית, המוזיקלית, האומנותית, התרבותית והחברתית, ומעמיד במרכזו את דמות המורה: הכשרתו, צרכיו וקשייו.

מטרות הפורום

מטרתו המקורית של הפורום הייתה לגבש אמצעים פרקטיים לפתרון מצוקת ההוראה של מקצוע המוזיקה בבתי הספר היסודיים ובקונסרבטוריונים. נעשים מאמצים רבים להגביר את מספר המוזיקאים שיוכשרו להוראה, וכך למלא את התקנים הלא מאוישים הרבים במערכת.

נוסף על כך הפורום ממשיך לקיים את המטרות השוטפות, ובהן:

  1. הצגה בלתי אמצעית של תוכניות הפיקוח, תוכניות הלימודים, מבנה מקצוע המוזיקה ויעדיו לשנים הבאות בראייה מתכללת: מודלים יישוביים, בתי ספר מנגנים וקונסרבטוריונים.
  2. דיון בסוגיות הייחודיות המעסיקות את החינוך המוזיקלי: מסלולי ההכשרה של מורי המוזיקה במכללות השונות, והוראת המוזיקה בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובמגמות המוזיקה בתיכונים.
  3. הפריה הדדית בחשיבה על הסוגיות המשותפות לכל המוסדות להכשרת מורים למוזיקה.
  4. הצבת יעדים משותפים ויצירת שיתופי פעולה בין כל המכללות.
  5. יצירת חיבורים ארגוניים וחינוכיים בין השדה לבין הכשרת המורים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

  • קיום שלושה מפגשים עבור כלל הפורום (גורמי הפיקוח ונציגי המוסדות). כל מפגש יתמקד באחת מן הגזרות של החינוך המוזיקלי: החינוך המוזיקלי ביסודי, החינוך המוזיקלי בעל-יסודי (לרבות חטיבות הביניים) והחינוך המוזיקלי בקונסרבטוריונים. כל מוסד ייוצג באמצעות באי כוחה של הנהלת המוסד, וכן נציגי סגל המתמחים בנושא הממוקד כל מפגש.
  • המשך המפגשים הדו-צדדיים עם נציגי המוסדות.
  • המשך המפגשים עם סמנכ"ל עובדי הוראה במטרה לעקוב אחר הפעולות שננקטו להגברת ההיענות של מוזיקאים לתוכניות ההכשרה השונות.